Saturday, May 8, 2010

LORR...........LIPOP

sunyi

bosan

lonely

alone

sendiri

kendiri

interGRITI


GraVITI

geoGRAFI